Till startsida

Engelska 5 - Exempel på uppgiftstyper

Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i Engelska kurs A och 5 i gymnasieskolan. Proven i Engelska 5 kommer att ha samma övergripande karaktär och utformning som tidigare i Engelska A och samma indelning i delprov. De exempeluppgifter som finns för EnA är följaktligen också relevanta för En5.

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess.

Observera att

  • dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen
  • alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras
  • exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet
  • de uppgifter som används i prov till stor del är autentiska, till exempel reportage och radioprogram, varför restriktioner för copyright begränsar våra möjligheter att publicera uppgifter på nätet

 

Skolverkets kommentarmaterial till ämnesplanen:
Om ämnet Engelska

 Generella bedömningsanvisningar

  

Focus: Listening

Flerval: Ten Journeys of a Lifetime

Bedömningsanvisningar

Blandat svarsformat: The River Police

Bedömningsanvisningar

Matchning: Where are they

Bedömningsanvisningar

Matchning: What's My Line?

Bedömninganvisningar

Focus: Speaking

Right or Wrong? Bedömningsanvisningar (Gy2011)

Focus: Reading

Blandat svarsformat: The Summer of '63 Bedömningsanvisningar

Öppna svar: Florence Nightingale Bedömningsanvisningar

Öppna svar: The Last ExpeditionBedömningsanvisningar

Öppna svar/ Flerval: From One Life to Another
(Task I och II)
Bedömningsanvisningar

Flerval: Short Texts I Bedömningsanvisningar

Flerval: Short Texts II Bedömningsanvisningar

Flerval: Secret AgentBedömningsanvisningar

Lucktext/Flerval: Can Boys Do Better? Bedömningsanvisningar

Lucktext: Word Gaps IBedömningsanvisningarLucktext: Word Gaps II Bedömningsanvisningar

Lucktext: Wallaby Bedömningsanvisningar

Lucktext: Washington ExpertBedömningsanvisningar

Matchning: AtlantaBedömningsanvisningar

Matchning: The Royal River Bedömningsanvisningar

Focus: Writing

A Good Life

Bedömningsanvisningar (Gy2011)
 

Genvägar NAFS

Kontaktpersoner

Ansvarig för kursprovet i Engelska 5

Anna-Karin Lindqvist (e-post)
telefon: 031-786 21 57

Övriga kontaktpersoner

Håkan Schönberg (e-post)
telefon: 031:786 23 78

Marianne Demaret (sekr.)
telefon: 031-786 24 42

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta