Till startsida

Nyheter

Provbanken i moderna språk migrerade i höstas till Bedömningsportalen. Se länkar här till höger. De reviderade proven (enligt Lgr11 och Gy2011) och exempeluppgifter har flyttats över och går att hitta i portalen efter inloggning. Se mer information om lösenord mm på Skolverkets hemsidor.

Våren 2014

Det formativa materialet är inlagt i bedömningsportalen. Blanketterna för självbedömning och kamratbedömning m.fl. kan nås från de öppna, gröna sidorna i portalen. De tillhörande läs- och hörförståelseuppgifterna kräver inloggning.

I månadsskiftet mars/april läggs fler reviderade delprov i språkval åk 9/steg 2 ut i portalen. Det är fyra olika prov per språk, från 2008-2011. Detta innebär att allt tidigare publicerat provmaterial för språkval åk 9/steg 2 har reviderats enligt Lgr11/Gy2011.

Nytt provmaterial i Bedömningsportalen i vår (mars/april):

  • Spanska 3 - Fri muntlig produktion
  • Franska 4 - Fri skriftlig produktion
  • Tyska 4 - Ett receptivt provmaterial, Läsa och Höra

 


  
Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk
Inom ramen för språkval för grundskolans årskurs 9 finns på Skolverkets hemsida ett kommentarmaterial i förmågorna. tala/samtala samt skriva.

I materialet finns kommenterade elevexempel i franska, spanska och tyska.

 

Nästa sida

Genvägar NAFS

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta