Till startsida
Webbkarta

Nyheter

Prov i moderna språk finns i Bedömningsportalen. Se länkar här till höger. Se mer information om lösenord mm på Skolverkets hemsidor.

 

Våren 2014

I månadsskiftet mars/april lades fler reviderade delprov i språkval åk 9/steg 2 ut i portalen (fyra olika prov per språk, från 2008-2011). Detta innebär att allt tidigare publicerat provmaterial för språkval åk 9/steg 2 har reviderats enligt Lgr11/Gy2011.

Nytt provmaterial i Bedömningsportalen i våras (mars/april):

  • Spanska 3 - Fri muntlig produktion
  • Franska 4 - Fri skriftlig produktion
  • Tyska 4 - Ett receptivt provmaterial, Läsa och Höra

 


  
Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk
Inom ramen för språkval för grundskolans årskurs 9 finns på Skolverkets hemsida ett kommentarmaterial i förmågorna. tala/samtala samt skriva.

I materialet finns kommenterade elevexempel i franska, spanska och tyska.

Genvägar NAFS

Till sidans topp