Till startsida

Spanska språkval åk 9/spanska 2

Provmaterialet för språkval åk 9/spanska 2 omfattas av sekretess (se Syfte och sekretess) och för att få tillgång till provmaterialet krävs lösenord (se Lösenord).

Beskrivning av provmaterialet

Provmaterialet för språkval åk 9/spanska 2 består av fyra fristående provmaterial:

  • hörförståelse (¡A escuchar!)
  • läsförståelse (¡A leer!)
  • fri muntlig produktion/interaktion (¡A hablar!)
  • fri skriftlig produktion/interaktion (¡A escribir!)

När lärare sätter samman ett kursprov är det viktigt att tänka på att innehållet blir så varierat som möjligt och att alla färdigheter prövas. För dem som väljer att inte utnyttja de ljudfiler som finns utlagda i bedömningsportalen finns möjlighet att beställa cd-skivor hos FSProfLog (se Cd-skivor).

Delproven finns under fliken Prov & material med flera uppgifter efter inloggning i bedömningsportalen (på lila sidor).

Proven innehåller:

  • Information till läraren: anvisningar för genomförande och bedömning samt betygsgränser altenativt kommenterade elevexempel.
  • Elevmaterial.
  • Ljudfil direkt i bedömningsportalen eller på cd, som kan beställas hos FSProfLog (se Cd-skivor).

Exempelmaterial

Exempelmaterial för åk 9/spanska 2 finns i bedömningsportalen  under fliken Enskilda uppgifter på portalens gröna sidor (utan inloggning).

 

Nästa sida

Genvägar NAFS

Kontaktpersoner

Provgruppen

Lena Hedenbratt (e-post)(provansvarig)
Tel: 031-786 26 53

Patrik Axelson (e-post)
Tel: 031-786 21 31

Anders Sjöström (e-post)
Tel: 031-786 21 31

Maria Hulthén (inst.sekr.)
Tel: 031-786 24 44

Marianne Demaret (sekr.)
Tel: 031-786 24 42

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta